Objazd chorych w piątek od godz.15:30 a spowiedź z racji I piątku od godz. 16:00. Następnie modlitwa różańcowa i Msza Św. Z racji I soboty miesiąca o godz. 8:00 będzie nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP. O godz. 8:00 będzie modlitwa różańcowa a po niej Msza Św.

Rekomendowane artykuły

error: