Dzięki miłosierdziu Boga jesteśmy ukryci w Chrystusie, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Chrystus ukrzyżowany jest głupstwem dla świata, ale dla nas, którzy wierzymy, jest życiem i zmartwychwstaniem. Wszyscy, którzy w Nim umrą, w Nim też zmartwychwstaną. Chrystus w każdej chwili może zstąpić z nieba, bo nie znamy dnia ani godziny Jego powtórnego przyjścia. Kto chce być z Nim na zawsze, ma trwać w gotowości na spotkanie z Panem.
Marek Ristau

Print Friendly, PDF & Email

Rekomendowane artykuły

error: