Kochani Parafianie!!!

Niech błogosławieństwo Bożego pokoju obejmie nas wszystkich, aby łaska i prawda przemieniały nasze serca i umysły i budziły w nich pragnienie udziału w chwale nowo narodzonego Pana. Niech Chrystus, rodząca się Światłość, która nigdy nie zagaśnie, napełni nas siłą, niezbędną by zawsze chodzić po drogach prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju! Wszelkiej pomyślności i obfitości Bożych darów. Radosnych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku 2024. Z darem modlitwy – Ks. Karol

Print Friendly, PDF & Email

Rekomendowane artykuły

error: